Massief hout design voor interieur en advies.

 

Voor interieur en exterieur. 

Houtadvies

Hout is een prachtig, natuurlijk materiaal met een veelzijdige toepassing. Echter het is wel de kunst om de juiste houtsoort voor de juiste toepassing toe te passen anders kan de levensduur drastisch verkort worden of soms al voor in gebruik name problemen geven. Bij keuze van de juiste houtsoort gaat het daarbij niet alleen om duurzaamheid maar ook om verkrijgbare handelsmaten, beschikbaarheid, werking van het hout, uitstraling en prijs. Massief hout advies kan u hierin adviseren voor de juiste houtsoort voor elke toepassing. Want het zou zonde zijn als het hout verkeerd wordt toegepast, het hout heeft er tientallen jaren over gedaan om te groeien dus hebben wij de plicht om het juist toe te passen zodat het hout tot zijn recht komt.  


Biobased materialen.

Biobased materialen zijn natuurlijke materialen die aan te merken zijn als hernieuwbare grondstof en dus nagroeibaar zijn. In de bouw worden Biobased materialen gaande meer toegepast en neemt het aantal biobased gebaseerde producten toe. Ook worden er landbouwgronden omgezet naar plantages om biobased materialen te verbouwen zoals bijvoorbeeld lisdodde, hennep en olifantengras. Biobased materialen hebben namelijk veel voordelen zoals een veel lagere milieubelasting dan niet biobased materialen. Door te bouwen met deze materialen wordt uitputting van de aarde voorkomen en heeft het positieve effecten op de CO2 balans van de aarde.

Andere voordelen zijn:
- Biobased materialen zijn biologisch afbreekbaar. Biomassa kan aan het einde van de gebruiksduur door natuurlijke processen en organismen afgebroken worden.

- Klimaatvriendelijk. Materialen die van plantaardige basis zijn nemen tijdens de groei CO2 op en houden dit vast tijdens productie en gebruik.

- Weinig energie nodig bij productie. Het basismateriaal behoeft namelijk geen transitie te ondergaan om toegepast te kunnen worden.
- Veel biobased materialen hebben een positieve vocht regulerende invloed wat een aangenamer binnenklimaat tot gevolg heeft zoals bijvoorbeeld, hout, cellulose, natuurvezel isolatie.
- Gezondheid. Biobased producten zijn van natuurlijke oorsprong en bevatten over het algemeen geen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Verder geeft toepassing ervan in interieurs positieve mentale voordelen. Dit komt zeker van pas in scholen, kantoren en ziekenhuizen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de leer- en werkprestaties erop vooruit gaan en patiënten helpt bij hun herstelproces.
- Veel biobased materialen kunnen in eigen land groeien en geoogst worden, dit scheelt transport kosten en uitstoot.
- Circulair. Biobased producten zijn gemaakt van materialen die hergroeibaar zijn en hierdoor dus passen in circulaire economie (die een beoogd aandeel van 50% biobased in 2050 als programma heeft). Daarnaast zijn producten van hout zoals houtskeletbouw elementen en dergelijke herbruikbaar, repareerbaar en recyclebaar.  Deze zijn namelijk goed te herstellen, demontabel en aanpasbaar en relatief gemakkelijk bij een ander project toe te passen. 


Voorbeelden van overige bouw materialen zijn: hout, bamboe, kokoshout, houtvezel, kurk en nog vele andere. 

Massief hout design gelooft in deze broodnodige transitie van fossiele- naar biobased grondstoffen. We moeten terug naar de basis, terug naar de natuur en de aarde niet onnodig belasten door het toepassen van grondstoffen en materialen die een aanslag plegen op het milieu en veel energie kosten voor delving en productie. Het is zo makkelijk gebruiken wat de natuur ons geeft. Massief hout design kan u adviseren en wegwijs maken binnen het aanbod van biobased materialen. Ook de toepassingsmogelijkheden kunnen we voor u op een rijtje zetten. 
Houtconstructies en principe details .

Massief hout advies kan meedenken om de juiste details en uitvoering te bepalen voor houten interieur en exterieur projecten. Betreft interieur kan men denken aan trappen, binnendeuren, binnen kozijnen, lambriseringen  e.d. Voor het exterieur beperken we ons tot de gevels wat natuurlijk al een wereld op zich is. Dit kunnen de complete gevels zijn inclusief de houten basisconstructies zoals hsb wanden.  Ook gevels met houten vliesgevels, gevelbekleding, houten kozijnen, deuren en dergelijke kunnen we principe details voorleggen of meewerken aan de totstandkoming van uitvoerend tekenwerk. Bij restauratieprojecten speelt het bepalen van de juiste detaillering, vanuit historisch perspectief, een voorname rol. Wij kunnen meedenken in de juiste vormgeving en detaillering van geveltimmerwerk wat past in de bouwperiode van het betreffende gebouw. 


Voor meer informatie en voor wat we nog meer, in zakelijk opzicht, voor elkaar kunnen betekenen verwijzen wij u naar onze andere site massiefhoutadvies.nl. Klik op de button. 


Massief hout advies